به شبکه فراهم کنندۀ گان خدمات حقوقي مهاجرت افغان‌های تازه وارد بپیوندید.

شبکه فراهم کنندگان خدمات حقوقی ایلسا - ( ILSAA) متشکل از وکلا، کارمندان حقوقی و سایر فراهم کننده گان حقوقی می باشند که متعهد اند تا افغان های واجد شرایط را در سراسر کشور حمایت کنند.

خدمات حقوقی می توانند شامل رهنمایی جهت دریافت اقامت دایمی مانند دریافت وضعیت پناهندگی، وضعیت ویزه خاص مهاجرت (Special Immigrant Visa-SIV)، ادغام مجدد خانواده ها و دیگر موارد گردد.

پس از پیوستن به شبکه ارائه دهنده گان خدمات ایلسا (ILSAA) وکلا وهمکاران شان به موارد ذیل دسترسی می یابند:

  • یک شبکه مجازی همتا جهت تبادل دانش، منابع، و روش های امیدوار کننده در زمان واقعی.
  • وبینار های زنده که توسط کارشناسان موضوع تسهیل می شود تا در بحث های معنادار با استفاده از مثال ها کاربردی واقعی دخیل شوند
  • آموزش‌های مخصوص برای بالا بردن سطح دانش و مهارتها از طریق آموزش‌ها، کورس های آنلاین و دیگر منابع

به منظور شمولیت در شبکه فراهم کننده خدمات حقوقی ایلسا - (ILSAA) ، نام و شماره تلفون تان را به ایمیل ادرس ILSAAinfo@icf.com بفرستید و درخواست شمولیت کنید. ایلسا

Line art illustration depicting a network of people around the globe

راجع ساختن دوسیه ایلسا - (ILSAA)

شبکه فراهم‌کنندگان مجرب خدمات حقوقی ما در حال حاضر کیس های مهاجرت را از دیگر نهاد‌ها و فراهم کننده‌گان نیز می‌پذیرد. به منظور راجع ساختن کیس افغان‌های واجد شرایط با ما به تماس شوید.