به شبکه فراهم کنندۀ گان خدمات حقوقي مهاجرت افغان‌های تازه وارد بپیوندید.

شبکه فراهم کنندگان خدمات حقوقی ایلسا - ( ILSAA) متشکل از وکلا، کارمندان حقوقی و سایر فراهم کننده گان حقوقی می باشند که متعهد اند تا افغان های واجد شرایط را در سراسر کشور حمایت کنند.

خدمات حقوقی می توانند شامل رهنمایی جهت دریافت اقامت دایمی مانند دریافت وضعیت پناهندگی، وضعیت ویزه خاص مهاجرت (Special Immigrant Visa-SIV)، ادغام مجدد خانواده ها و دیگر موارد گردد.

پس از شمولیت در شبکه فراهم کننده خدمات، وکلا و همکاران شان به موارد ذیل دسترسی می یابند:

  • دسترسی به حمایت مالی فدرال برای فراهم آوری خدمات قانونی مهاجرت
  • دسترسی به یک شبکه مجازی و مجالس زنده (لایف) جهت تبادل تجارب، منابع، و روش های مثمر. و همچنان این مرکز متخصصان و همکاران را جهت حل مشکلات، تبادل راه حل ها و بهبود اجراات در زمان واقعی، با همدیگر وصل می نماید.
  • دسترسی به آموزش‌های مخصوص برای بالا بردن سطح دانش و مهارت از طریق آموزش‌ها، کورس های آنلاین و دیگر منابع

به منظور شمولیت در شبکه فراهم کننده خدمات حقوقی ایلسا - (ILSAA) ، نام و شماره تلفون تان را به ایمیل ادرس ILSAAinfo@icf.com بفرستید و درخواست شمولیت کنید. ایلسا - (ILSAA) شرایط تان را ارزیابی نموده و مطابق به شرایط تان نیاز های آموزشی تان را تعیین می کند. پس از عضویت، ایلسا - (ILSAA) می تواند برای شما دوسیه ها (کیس) را ارسال نموده و شما را با افغان های تازه وارد که به خدمات نیاز دارند، وصل نماید.

Line art illustration depicting a network of people around the globe

راجع ساختن دوسیه ایلسا - (ILSAA)

شبکه فراهم‌کنندگان مجرب خدمات حقوقی ما در حال حاضر کیس های مهاجرت را از دیگر نهاد‌ها و فراهم کننده‌گان نیز می‌پذیرد. به منظور راجع ساختن کیس افغان‌های واجد شرایط با ما به تماس شوید.