جدول سفر: آیا می توانم هنگام درخواست برای مزایای مهاجرت یا پس از دریافت مزایای مهاجرت به خارج از ایالات متحده سفر کنم؟

نوع وضعیت وضعیت درخواست چه چیزی را باید بدانم؟
پرول پرولی به طور کلی، اگر یک پرولی (کسی که دارای وضعیت پرول است) ایالات متحده را ترک کند، پرول آن فرد پس از خروج به پایان می رسد. اگر یک پرولی بخواهد به خارج از ایالات متحده سفر کند، آن شخص باید برای یک سند مسافرتی (ادوانس پرول یا پرول مقدم*؛ فورم I-131) درخواست دهد و قبل از ترک ایالات متحده ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کند. این پروسه معمولاً چندین ماه طول می کشد. با این حال، حتی اگر به آن شخص ادوانس پرول یا پرول مقدم داده شود، ترک ایالات متحده، حتی برای مدت کوتاهی، می تواند بر واجد شرایط بودن آن فرد برای سایر حالات مؤقت و دائمی مساعدت، از جمله وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) و پناهندگی تأثیر بگذارد. اگر یک سند جواز کار مبتنی بر پرول (EAD) دارید، ممکن است تا زمانی که وقت آن سند ختم نشده است، پس از بازگشت به ایالات متحده به کار خود ادامه دهید. اگر جواز کار ندارید ویا جواز کار شما اکنون ختم شده است، باید پس از بازگشت به ایالات متحده یک جا با ادوانس پرول یا پرول مقدم درخواست برای جواز کار کنید. اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.
وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) درخواست وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) در حال بررسی به طور کلی، برای سفر به خارج از ایالات متحده، متقاضی وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS)باید برای یک سند سفر (ادوانس پرول یا پرول مقدم*؛ فورم I-131) اقدام کند و قبل از ترک،ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کند. این پروسه معمولاً چندین ماه طول می کشد. با این حال، حتی اگر به یک فرد ادوانس پرول یا پرول مقدم داده شود، ترک ایالات متحده، حتی برای مدت کوتاه، می تواند بر واجد شرایط بودن آن فرد برای سایر حالات مؤقت و دائمی مساعدت، از جمله وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) و پناهندگی تأثیر بگذارد. اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.
وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) تایید شده به طور کلی، برای سفر به خارج از ایالات متحده، یک دارنده وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) باید برای جواز سفر به فورم I-131درخواست دهد و فورم I-512T، جواز برای سفر یک غیر شهروند به ایالات متحده، را قبل از خروج دریافت کند. اسناد سفر وضعیت محافظت شده مؤقت (TPS) جایگزین پاسپورت آن شخص نمی شود، اما می توان آن را به عنوان مدرکی پذیرفت که فرد اجازه سفر به ایالات متحده را، بدون نیاز به ویزه دارد. اگر سوالاتی در مورد اینکه چگونه سفر می تواند بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما تأثیر بگذارد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.
ویزه مهاجرت خاص (SIV) درخواست در حال بررسی ویزه مهاجرت خاص (SIV) به طور کلی، برای سفر به خارج از ایالات متحده، شخص باید برای یک سند سفر (ادوانس پرول یا پرول مقدم*؛ فورم I-131) درخواست دهد وقبل از ترک،ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کند. این پروسه معمولاً چندین ماه طول می کشد. اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.
ویزه مهاجرت خاص (SIV) تایید شده(ولی گرین کارت دریافت نکرده) به طور کلی، برای سفر به خارج از ایالات متحده، شخص باید برای یک سند سفر (ادوانس پرول یا پرول مقدم*؛ فورم I-131) درخواست دهد وقبل از ترک، ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کند. این پروسه معمولاً چندین ماه طول می کشد. اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.
ویزه مهاجرت خاص (SIV) تایید شده (با گرین کارت) به طور کلی، یک شخص پس از دریافت مدرکی مبنی بر اقامت دائمی قانونی خود (که به عنوان گرین کارت نیز شناخته می شود)، ممکن است به خارج از ایالات متحده سفر کند. با این حال، شما باید این عوامل را در نظر بگیرید:
  • در حالی که ساکنان دائمی قانونی فقط باید گرین کارت خود را برای ورود مجدد به ایالات متحده ارائه دهند، کشورهای خارجی ممکن است شرایط دیگری داشته باشند. با سفارت کشور خارجی که از آن بازدید خواهید کرد، تماس بگیرید.
  • شرکت های خطوط هوایی نیز ممکن است الزامات خاص خود را داشته باشند. قبل از سفر با شرکت یا شرکت های خطوط هوایی نیز الزامات را بررسی نمایید.
  • برای بیشتر از ۱۸۰ روز در جریان یک یکسال به خارج از ایالات متحده سفر نکنید. (چه یک سفر طولانی یا چند سفر کوتاه مدت باشد)
  • برخی از افراد، کارت اقامت دایم مشروط(گرین کارت مشروط) را دریافت خواهند کرد. این افراد هر شرایطی را که در گرین کارت خود دارند آن شراېط را باید رعایت کنند.
پناهندگی درخواست پناهندگی در حال بررسی

به طور کلی، متقاضیان پناهندگی، نباید به کشور خود که در آن مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند، سفر کنند، زیرا ممکن است به عنوان " بازگشت داوطلبانه به کشوری که در آن مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند " تلقی شود، به این معنی که فرد واجد شرایط پناهندگی نیست.

به طور کلی، برای سفر به جاهای دیگر، یک متقاضی پناهندگی باید برای ادوانس پرول یا پرول مقدم (فورم I-131) درخواست دهد و قبل از خروج، ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کند، در غیر این صورت ممکن است درخواست پناهندگی آن شخص ملغا شده تلقی شود. علاوه بر این، بسیار مهم است که از سفر با استفاده از اسناد مسافرتی (به عنوان مثال، پاسپورت) صادر شده توسط کشور مورد آزار و شکنجه خود داری کنید، که ممکن است " بازگشت داوطلبانه به کشوری که در آن مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند " نیز تلقی شود.

علاوه بر این، متقاضیان پناهندگی در مراحل اخراج نمی توانند پس از خروج دوباره وارد ایالات متحده شوند.

اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.

پناهندگی تایید شده(همراه یا بدون درخواست در حال بررسی گرین کارت نظر به پناهندگی)

به طور کلی، پناهجویان (کسی که منظوری درخواست پناهندگی خویش را دریافت کرده است) نباید به کشور خود که در آن مورد آزار و شکنجهقرار میگیرد، سفر کنند زیرا چنین سفری ممکن است مبنایی برای دولت ایالات متحده برای خاتمه دادن به وضعیت پناهندگی فرد باشد. همچنین، در طول اولین سال پناهندگی، سفر به خارج از ایالات متحده می تواند برخلاف یک سال حضور فزیکی در ایالات متحده باشد، که برای تنظیم وضعیت حساب میشود، و می تواند واجد شرایط بودن پناهجو را برای اقامت دائم قانونی به تأخیر بیندازد.

برای سفر به جاهای دیگر، عموماً یک پناهجو باید قبل از خروج از ایالات متحده برای یک سند سفر پناهجو (فورم I-131) درخواست دهد. پناهجو فقط باید با استفاده از سند سفر پناهجویی سفر کند و با استفاده از اسناد (از جمله پاسپورت) کشورخود که در آن مورد آزار و شکنجه قرار می ګیرد، سفر نکند.

اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه می تواند بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما تأثیر گذارمی باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.

کارت اقامت دایم(گرین کارت) تایید شده به اساس پناهندگی

به طور کلی، ساکنان دائم قانونی که بر اساس وضعیت پناهندگی خود گرین کارت دریافت کرده‌ اند، باید بدانند که سفر به کشور خود که در آن مورد آزار واذیت قرار میگیرد ، ممکن است مبنایی برای دولت ایالات متحده برای خاتمه دادن به اقامت دائمی قانونی آنها باشد.

برای سفر به جاهای دیگر، مقیم دائمی قانونی (بر اساس وضعیت پناهندگی) ممکن است نیاز به درخواست سند سفر پناهندگی داشته باشند (فورم I-131). آنها فقط باید با گرین کارت و سند سفر پناهندگی سفر کنند. آنها نباید با استفاده از اسناد کشورخود که در آن مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند، سفر کنند.

با این حال، قوانینی در مورد اینکه چگونه با با گرین کارت سفر کرده می توانید، وجود دارد:

  • در حالی که ساکنان دائمی قانونی فقط باید کارت اقامت دایم(گرین کارت) خود را برای ورود مجدد به ایالات متحده ارائه دهند، کشورهای خارجی ممکن است شرایط دیگری داشته باشند. با سفارت کشور خارجی که به آن سفر خواهید کرد تماس بگیرید.
  • شرکت های خطوط هوایی نیز ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشند. قبل از سفر با شرکت یا شرکت های خطوط هوایی خود شرایط را بررسی کنید.
  • برای بیشتر از ۱۸۰ روز در جریان یک سال به خارج از ایالات متحده سفر نکنید (چه یک سفر طولانی یا چند سفر کوتاه مدت باشد).
  • برخی از افراد گرین کارت مشروط دریافت خواهند کرد. این افراد باید هر شرایطی را که در گرین کارت خود دارند رعایت کنند.

گر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.

عدم حذف یا کنوانسیون حفاظت علیه شکنجه (CAT) درخواست در حال بررسی عدم حذف یا کنوانسیون حفاظت علیه شکنجه (CAT)

به کشور اصلی خود سفر نکنید.

به طور کلی، برای سفر به جاهای دیگر، متقاضی عدم حذف یا حفاظت علیه شکنجه(CAT) باید برای یک سند سفر (ادوانس پرول یا پرول مقدم فورم I-131) درخواست دهد و قبل از خروج،ادوانس پرول یا پرول مقدم را دریافت کنید، در غیر این صورت درخواست آن شخص ملغا شده تلقی می شود.

اگر واجد شرایط پناهندگی نیستید و فقط واجد شرایط عدم حذف و حفاظت علیه شکنجه(CAT) هستید، به هیچ وجه نباید به خارج از ایالات متحده سفر کنید.

علاوه بر این، متقاضیان در مراحل حذف نمی توانند سفر کنند اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.

درخواست تایید شده عدم حذف یا حفاظت علیه شکنجه (CAT) هیچ حقی برای سفر به خارج از ایالات متحده با ممنوعیت تایید شده حذف یا حفاظت علیه شکنجه-(CAT) وجود ندارد. اگر ایالات متحده را ترک کنید، بر اساس این نوع حفاظت، اجازه بازگشت نخواهید داشت. اگر سوالاتی در مورد اینکه سفر چگونه بر وضعیت مهاجرت فعلی یا آینده شما می تواند تأثیر گذار باشد ، با یک وکیل مهاجرتی مشوره کنید.

*ادوانس پرول یا پرول مقدم: ویب سایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) بیان می کند:

ادوانس پرول یا پرول مقدم به شما اجازه می دهد بدون درخواست ویزه به ایالات متحده باز گردید. یک شرکت ترانسپورتی (خطوط هوایی) می تواند به جای ویزه، سند ادوانس پرول یا پرول مقدم را به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه شما واجد شرایط سفر به ایالات متحده هستید، بپذیرند. سنداداونس پرول یا پرول مقدم جایگزین پاسپورت شما نمی شود.

لطفاً توجه داشته باشید که داشتن سند ادوانس پرول یا پرول مقدم تضمین نمیکند که اجازه ورود مجدد به ایالات متحده را خواهید داشت. در میدان هوایی یا سرحد، یک مامور گمرکات و حفاظت سرحدی ایالات متحده (CBP) تصمیم نهایی را در مورد اجازه ورود مجدد شما به ایالات متحده خواهد گرفت.